Stalinrichting Nederland

Bij stalinrichting denkt u toch ook aan kwaliteit?

U wilt bedrijfszeker en energiezuinig produceren. Dat kan met machines en installaties die precies passen bij uw doelstellingen. ETB van de Beek ontwerpt en installeert de beste oplossingen. Als het gaat om pluimvee, varkens en kalveren creëren wij daarmee de ideale omstandigheden in uw stallen. En u analyseert en optimaliseert de bedrijfsresultaten met groot gemak en grote precisie dankzij de slimme Farmmanager-software. Stalinrichting in heel Nederland.

Stalinrichting en data steeds belangrijker

De moderne stalinrichting zorgt niet alleen voor een optimaal stalklimaat waarin de dieren maximaal presteren, maar ook voor een stroom van data over de omstandigheden in de stal. Met die data analyseert, controleert en stuurt u de groei, de luchtkwaliteit, het energieverbruik en bijvoorbeeld de voeropname. Bij varkens detecteert u er het hoesten mee en de stalinrichting voorziet hier ook in 3d-dierweging en plafondventilatie. Bij pluimvee ontdekt u in een vroeg stadium eventuele afwijkingen en bij kalveren blijft onder andere de ventilatie optimaal.

Betrokken in vroeg stadium bij stalbouw

Bij de nieuwbouw van stallen worden wij vaak al in een vroeg stadium betrokken. Onze adviezen op het gebied van ventilatie en andere installaties kunnen dan direct vanaf het begin worden meegenomen. Daarbij houden we rekening met vergunningseisen en natuurlijk met de wensen van de staleigenaar.

Stalinrichting vraagt om een goed advies

Een maximaal rendement vergt een goede opzet van de stalinrichting en daar is ETB van de Beek goed in, zo horen wij vaak van onze klanten. Dat begint bij een goed advies over de stalinrichting. Daarbij staan wij altijd aan de kant van de boer. Ook zijn we vooruitstrevend met nieuwe technieken en wij kunnen op afstand met u meekijken als u dat wilt om bijvoorbeeld een storing snel op te lossen. In alle gevallen is ETB van de Beek u van dienst met de ervaring en kennis die wij dankzij ons werk voor u in huis hebben. Gaat het om een optimaal functionerende stalinrichting? Dan gaat het om een ETB van de Beek stalinrichting!

Mail ons!

Recente projecten