Berichten

ETB gaat mee met nieuwe regelgeving CPR

Om aan de CPR (Construction Products Regulation) te voldoen, is er een nieuwe generatie brandveilige kabels ontwikkeld volgens de nieuwe Europese brandklassen. ETB volgde een cursus bij Nexans omtrent deze brandveilige kabels.

Voor bouwproducten geldt de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen. Ook kabels vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. In een publicatieblad van de Europese Unie verscheen een nieuwe norm die de eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in bouwwerken. Deze nieuwe wet- en regelgeving gaat van kracht op 1 juli 2017. Ook ETB van de Beek gaat mee met de nieuwe norm.

CPR
De CPR is bedoeld om betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot hun prestaties te verstrekken. Dit wordt bereikt door middel van een ‘gemeenschappelijke technische taal’, die uniforme bepalingsmethoden voor de prestaties van bouwproducten aanreikt. CPR zorgt voor het vrije verkeer van alle bouwproducten binnen de EU, door een harmonisatie van de nationale wetgevingen ten aanzien van de essentiële eisen, van toepassing op deze producten op het gebied van gezondheid en veiligheid. De nieuwe regelgeving heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor importeurs, distributeurs en eindgebruikers.